Header Ads
ฐานทัพเรือสัตหีบ บูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง ตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือแสมสาร ป้องกันโควิด-19


วันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย.64 ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ กองพันทหารสารวัตรทหารเรือที่ 2 กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพล บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ ตำรวจภูธรสัตหีบ ตำรวจน้ำสัตหีบ สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแสมสาร ตรวจสอบการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง
โดยปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บริเวณท่าเทียบเรือ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 4 ท่า ประกอบด้วย สะพานปลาคณาศรีนุวัฒน์ ตรวจแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ 21 คน ท่าเรือวราสินธ์ุ ตรวจแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ 26 คน สัญชาติลาว 2 คน แพพันธุ์ทิพย์ ตรวจแรงต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ 11 คน ท่าเรือสุวิทย์การประมง ตรวจแรงงานต่างด่าวสัญชาติเมียนมา 7 คน สัญชาติลาว 4 คน กัมพูชา 12 คน (พบแรงงานสัญชาติเมียนมาร์มีไข้สูง 1 คน อุณหภูมิสูง 38.4 องศา โดยให้นายจ้างนำส่ง โรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ 10 ดำเนินการต่อไป)
ผลการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทุกคนมีเอกสารประจำตัวครบ จึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเคร่งครัด และแจ้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 31/2564 ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก 


 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.