Header Ads
 นครนายก หลวงพี่ต่อ วัดมณีวงศ์ดงละคร มอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์วันละ 50 ชุดตลอดทั้งเดือนที่มีการฉีดวัคซีน ณ  โรงพยาบาลนครนายกพระครูปิยะรัตนานุกูล (หรือหลวงพี่ต่อ) วัดมณีวงศ์ ดงละครได้นำอาหารจำนวน 50 ชุดมามอบให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลนครนายก


ที่ตึกจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูปิยรัตนานุกูล (หรือหลวงพี่ต่อ) วัดมณีวงศ์ ดงละคร ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลนครนายก เพื่อมอบอาหารวันละ 50 ชุดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนให้บุคลาทางการแพทย์ที่ทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีนายแพทย์ ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

จากการให้สัมภาษณ์ ของนายแพทย์ ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ว่าวันนี้เป็นวันดีเดย์ที่รัฐบาลได้ให้เริ่มต้นฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทั่วประเทศ ทางโรงพยาบาลจะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปทุกวัน โดยในวันนี้ได้มีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ได้มาฉีดวัคซีนจำนวน 622 ท่าน และในวันนี้พระครูปิยรัตนานุกูล (หรือหลวงพี่ต่อ)วัดมณีวงศ์ ดงละคร ได้นำมาอาหารมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ วันละ 50 ชุดทุกวันเริ่มตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตลอดไปจนครบการฉีดวัคซีนของประชาชนที่โรงพยาบาลนครนายก


สัมภาษณ์ นายแพทย์ ธีรชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.