Header Ads
 ราชบุรี - เลือดขาด! ปิ๊งไอเดียบริจาคโลหิตรับไข่ไก่ฟรี เพิ่มยอดบริจาคเป็นเท่าตัว  วันที่ 7 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สิ้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา โดยที่โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง มีความต้องการใช้โลหิตวันละ 7,000 ยูนิต ปัจจุบันปริมาณโลหิตบริจาคทั่วประเทศ ได้เพียงวันละ 2,000 ยูนิตเท่านั้น เนื่องจากหน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 


 ขณะที่จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากทุกแห่ง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัว โรงพยาบาลทุกแห่งจึงขาดเลือด ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย โดยปริมาณการใช้เลือดในแต่ละโรงพยาบาลค่อยข้างมาก ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป การชะลอและเลื่อนการรักษาด้วยโลหิต อาจส่งผลอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้


 ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 อ.เมือง จ.ราชบุรี จึงได้จัดแคมเปญ "ให้เลือด ให้ชีวิต ผ่าวิกฤติโควิด-19" โดยผู้บริจาคโลหิตในเดือนมิ.ย.นี้ รับไข่สดทันที 1 แพค เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในตอนนี้ ภาคบริการโลหิตที่ 4 ไม่สามารถออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ และประชาชนส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามนโยบาย Work form Home อยู่แต่ในบ้าน ประกอบกับการย้ายที่ทำการเดิม มาสถานที่บริจาคโลหิตแห่งใหม่ ทำให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 มีจำนวนโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จึงร่วมมือกับภาคเอกชนนำโดย คุณจีราวุฒิ แซ่ตั้ง จากฟาร์มพากเพียร ผุดแคมเปญบริจาคเลือดวันนี้ รับทันทีฟรีไข่ 1 แพค ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีผู้บริจาคอยากจะเข้ามาบริจาคโลหิตมากยิ่งขึ้น สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 อ.เมือง จ.ราชบุรี (ถนนเส้นเลี่ยงเมือง) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนัตขัตฤกษ์ 9.00 - 15.30 น. หรือโทร 090-0907328, 032-328478


 ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 อ.เมือง จ.ราชบุรี จึงได้จัดแคมเปญ "ให้เลือด ให้ชีวิต ผ่าวิกฤติโควิด-19" โดยผู้บริจาคโลหิตในเดือนมิ.ย.นี้ รับไข่สดทันที 1 แพค เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในตอนนี้ ภาคบริการโลหิตที่ 4 ไม่สามารถออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่และประชาชนส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามนโยบาย Work form Home อยู่แต่ในบ้าน ประกอบกับการย้ายที่ทำการเดิม มาสถานที่บริจาคโลหิตแห่งใหม่ ทำใหภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 มีจำนวนโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จึงร่วมมือกับภาคเอกชนนำโดย คุณจีราวุฒิ แซ่ตั้ง จากฟาร์มพากเพียร ผุดแคมเปญ บริจาคเลือดวันนี้ รับทันทีฟรีไข่ 1 แพค ตลอดเดือนมิถุนายนนี้  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีผู้บริจาคอยากจะเข้ามาบริจาคโลหิตมากยิ่งขึ้น สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ผภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 อ.เมืองจ.ราชบุรี (ถนนเส้นเลี่ยงเมือง) วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนัตขัตฤกษ์ 9.00 - 15.30 น.โทร 090 -0907328, 032-328478


 นางสาวสมรัก เพชรโคมฉาย หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี กล่าวว่า เนื่องจากวิกฤตของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ประกอบกับการย้ายที่ทำการเดิมมาสถานที่บริจาคโลหิตแห่งใหม่ ทำให้ยอดของการบริจาคโลหิตภายในจังหวัดค่อนข้างลดลง เพราะวิกฤติของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตได้ โลหิตของเราจึงมีไม่เพียงพอในการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยใน 7 จังหวัดที่เราดูแลอยู่ ซึ่งจังหวัดสำคัญได้แก่ จ.ราชบุรี และจ.นครปฐม รวมถึงจังหวัดใกล้ๆเคียง ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตรับไขไก่ 1 แพค เป็นการตอบแทนและขอบคุณจากพวกเราทุกคน โดยได้ร่วมกับ คุณจีราวุฒิ แซ่ตั้ง เจ้าของฟาร์มพากเพียร มีความประสงค์ที่จะอยากจะช่วยดึงดูดหรือว่าเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เข้ามาบริจาคโลหิตที่ภาคบริการโลหิตแห่งใหม่ แล้วมอบไข่ไก่เป็นของตอบแทน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีผู้บริจาคอยากจะเข้ามาบริจาคภายในให้มากขึ้น โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นตลอดของเดือนมิถุนายน 


 นางสาวสมรัก ยังกล่าวว่า จากโครงการดังกล่าว ทำให้มียอดผู้บริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว แล้วก็ยังคงหวังว่าจะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้ามีผู้สนใจอยากจะเข้าร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการมอบของที่ระลึก หรือการมอบไข่ไก่ก็จะจัดกิจกรรมนี้ต่อไปได้เรื่อยๆ ส่วนโครงการต่อไปของเราคือ โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งปกติจะจัดการในวันที่ 14 มิถุนายน แต่เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ที่เราต้องเว้นระยะห่าง จึงได้มาจัดกิจกรรมในวันที่ 12 - 17 มิถุนายน โดยผู้ที่มาบริจาคโลหิตทางเราจะมอบเสื้อเป็นที่ระลึกเป็นของตอบแทน


////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.