Header Ads
 พ่อเมืองจันทบุรีสั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มกลุ่มแรงงานแคมป์จากพื้นที่เสี่ยง หวั่นหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มายังจุดสกัดประตูเมือง ที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอแกลงจังหวัดระยองกับอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอนายายอาม พันตำรวจเอกพลภัทร ธรรมะสนอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายายอาม นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตั้งด่านจุดสกัดในพื้นที่ก่อนเข้าจังหวัดจันทบุรี หลังนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีคำสั่งให้ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอนายอาม อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอสอยดาว ตั้งด่านสกัดเข้มเพื่อตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานคนไทย ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) เพื่อเตรียมสกัดกั้นกลุ่มแรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่ 10 จังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อชะลอและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเร่งด่วน โดยจังหวัดจันทบุรี มีการตั้งด่านสกัดทั้งหมด 5 จุด ที่อำเภอนายายอาม 2 จุด อำเภอแก่งหางแมว 1 จุดและอำเภอสอยดาว 2 จุด โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง เน้นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเข้มงวด พร้อมสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เฝ้าระวัง และป้องกันโรคในทุกอำเภอ หมู่บ้าน ออกสำรวจข้อมูลผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และให้ความรู้ในการแยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นทั้งในที่พักจนครบ 14 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด  

ซึ่งจากการตั้งด่านวันแรกได้เรียกตรวจรถขนแรงงานต่างด้าวจำนวน 4 คัน พบเป็นแรงงานกัมพูชา ที่นายจ้างได้นำไปเก็บผลไม้ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และเดินทางกลับมายังที่พักในจันทบุรี ทั้งนี้ยังมีการเรียกตรวจรถขนส่งโดยสารสาธารณะจากกรุงเทพมหานครแต่ยังไม่พบว่ามีแรงต่างด้าวและคนไทยในพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่แต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.