Header Ads
เมืองสี่แคว จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา ณ แหล่งน้ำบึงกระจังงาม ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

         เนื่องด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว  ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก ปลานวลจัน และกบบางส่วน เพื่อเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.