Header Ads
นครสวรรค์ - ชาวทับกฤช ร้องขอน้ำใช้พื้นที่การเกษตรหลังฝนทิ้งช่วงยาวนาน


ชาวบ้านตำบลทับกฤชเข้าร้องขอให้กรมทรัพยากรน้ำช่วยส่งน้ำเข้าพื้นที่  หลังฝนทิ้งช่วงยาวนานพืชการเกษตรเริ่มได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยนายอำเภอและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่  เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอให้สถานีสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำช่วยสูบน้ำส่งเข้าคลองสาธารณะในพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรและนาข้าวให้รอดพ้นจากปัญหาการขาดน้ำ  หลังฝนทิ้งช่วงยาวนานจนนาข้าวขาดน้ำ  

         จากการเปิดเผยของนายสัญญา  นิลสุพรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า  ในเบื้องต้นได้ประสานกับสถานีสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าคลองวังนาเข้าสู่บึงบอระเพ็ด  ซึ่งคลองดังกล่าวจะผ่านพื้นที่การเกษตรของหมู่ที่ 6 ที่ 7 และหมู่ที่ 9 โดยเกษตรกรทั้ง 3 หมู่บ้านจะได้รับน้ำเข้าไปใช้สำหรับทำการเกษตรด้วย  ในขณะเจ้าหน้าผู้ดูและโรงสูบน้ำระบุว่าการสูบน้ำเข้าคลองดังกล่าวนั้นสูบได้ไม่เต็มที่เนื่องจากระดับน้ำของแม่น้ำน่านบริเวณโรงสูบน้ำต่ำกว่าหัวกะโหลกสูบน้ำ  
ล่าสุดได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมขอเครื่องจักรลงพื้นที่ลอกคลองเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำที่มีปริมาณน้อยไหลได้สะดวกและถึงพื้นที่ฃปลายคลองให้ได้มากที่สุด

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.