ตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร     นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน พิธีเปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ   ณ บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ 4 ตำท่าเสา อำเมืองอุตรดิตถ์  โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี โดยมีพันตำรวจเอก นนทวร สีอินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ


  การดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจร  ในวันนี้ตำรวจภูธรภาค ๖ ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินงาน "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ " โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่

เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ขุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

  สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ จึงได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เนื่องด้วยหมู่บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4  ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน การปฏิบัติงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านหนองคำฮ้อย ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 การเปิดโครงการในวันนี้มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 50 คน และได้มีขั้นตอนการคัดกรองผู้ร่วมงาทุกคน และการจัดที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่างเป็นไปตามาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการรับเชื้อโควิด-19 


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.