ปราจีนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณโรงพยาบาลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี     


  
                          

 ...วันนี้เวลา 9.00 น ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด นางมัทนา สุวัณณุสส์  ลงพื้นที่ มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ณโรงพยาบาลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยมี นายอำเภอบ้านสร้าง นายเกรียงไกร ปัญญา พงศธร และ นายแพทย์โรงพยาบาลบ้านสร้างนาย ชวลิต ศรีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดสร้างให้การต้อนรับคณะท่านผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี โดยวันนี้ทางโรงพยาบาลบ้านสร้างได้มีการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 กลุ่มครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 18 คนครู ปฐมวัยจำนวน 14 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 โรคเรื้อรังจำนวน 10 คนและฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงจำนวน 202 รายรวม 241 ราย โดยวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดได้นำแมสและขนมมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านสร้าง


  //////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.