Header Ads
 กรมพลาธิการทหารบกคุมเข้มรับทหารใหม่ตามมาตรการพิทักษ์พลภายใต้สถานการณ์โควิดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19     วันนี้( 29 มิ.ย.64) เวลา 13.30 น. ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก ร.อ. กอบกฤต ฉีดจันทร์ ผู้บังคับกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก พร้อมครูฝึก เตรียมพร้อมคุมเข้มรับทหารใหม่ผลัด1/2564 ตามมาตรการพิทักษ์พลภายใต้สถานการณ์โควิดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการ ให้ดำเนินการกักตัวผู้ฝึกและครูฝึกก่อนทำการฝึก 14 วัน เฝ้าระวังก่อนทำการฝึกในระหว่างนี้จะให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองและลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งปรับสภาพความพร้อมก่อนการฝึก  โดยให้ทำการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่กำลังพลหน่วยฝึกที่เกี่ยวข้องทุกนาย เพื่อป้องกันการเกิดกลุ่มระบาดใหม่ในค่ายทหารและชุมชน  และความปลอดภัยทั้งในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป พร้อมรับทหารกองประจำการ ขอให้เชื่อมั่นในแนวทางดำเนินการที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างดีที่สุด


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.