เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เตรียมสถานที่พร้อมซักซ้อมขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในวันที่ 7 มิถุนายน ที่จะถึงนี้


เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์  จัดตรียมสถานที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆบริเวณชั้นที่2ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี2 ก่อนซักซ้อมความเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละจุดเพื่อความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่7 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้  โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัดในโรงพยาบาลจึงได้ใช้สถานที่ของเอกชนในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะแยกขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19ทั้งหมด 8 จุด  เริ่มตั้งแต่จุดที่1คือการลงทะเบียนทำบัตร ขั้นตอนที่2 ชั่งน้ำหนักวัดความดัน ขั้นตอนที่3 คัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยงและลงนามในใบยินยอมในการฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่6 สังเกตุอาการ30นาที ขั้นตอนที่7 ตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่8 ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.