โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนหลังสถานการณ์โควิด-19ทำให้ต้องเลื่อนเปิดไม่เป็นไปตามกำหนด


เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์อนามัยที่ 3 เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข พร้อมคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมจังหวัดนครสวรรค์  เข้าสำรวจสภาพจริงภายในบริเวณโรงเรียนทั้งห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียน  ก่อนที่จะทำการเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้  จากการเปิดเผยของดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมเปิดเผยว่า  ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 ซึ่งหลังจากนั้นจะทำการเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบตามปกติ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในมาตรฐานของกรมควบคุมโรคและของสาธารณะสุขจังหวัดนครสวรรค์  

โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 3  ได้เข้ามาตรวจดูความพร้อมของอาคารสถานที่  พร้อมสื่อการเรียนการสอนและสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่14 มิถุนายนที่จะถึงนี้  ซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ว่าจะสามารถเปิดได้หรือไม่  ซึ่งถ้าหากเปิดทำการเรียนการสอนได้ทางโรงเรียนจะต้องใช้มาตรการป้องกันโควิคตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนกับทุกคน/และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.