ส.ป.ก.สุโขทัย นำทีมมอบส้มเขียวหวานแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด19เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 จากสถานการณ์โควิด 19 เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สินพัฒนา ได้รับผลกระทบไม่สามารถนำผลผลิตส้มออกจำหน่ายได้ ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าว พ่อค้าผู้รับซื้อผลผลิตในราคาต่ำส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ส.ป.ก.สุโขทัย จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่สนใจอุดหนุนสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้และนำผลผลิตดังกล่าวมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวม 12 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 2,500 กิโลกรัม


นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายบุญธรรม สุทธิคุณ ผอ.กลุ่มกฏหมาย รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก.สุโขทัย มอบส้มเขียวหวาน จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย  โดยมี ดร.นายแพทย์ ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  เป็นผู้รับมอบ ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.