ม็อบแท็กซี่ บุก ทำเนียบ ! คัดค้านกฎหมายเรียกรถป้ายดำผ่านแอป ชี้ ทำให้แท็กซี่สูญเสียรายได้ เตรียมเคลื่อนขบวนไปกระทรวงคมนาคมต่อวันนี้ (15 มิ.ย.64) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ด้านข้างประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 69  คน พร้อมรถปิกอัพติดเครื่องขยายเสียง 1 คัน นำโดย นายวรพล แกมขุนทด  นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พาผู้ประกอบอาชีพขับนถแท็กซี่ เพื่อยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี

.

ในเนื้อหารายละเอียดว่า ได้รับผลกระทบจากกรณีที่กระทรวงคมนาคมออกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... เพื่อให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอปพลอเคชั่น หรือระบบอื่นใดอย่างถูกกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการแท็กซี่ทุกๆ อู่แท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อขออุทธรณ์ มติ ครม.ที่อนุมัติร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา 

.

สำหรับความคืบหน้าการยกร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากผ่านขั้นตอนการพิจารณาข้อกฎหมายทั้งหมดแล้ว จะพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลใช้บังคับต่อไป

.

นายวรพล กล่าวต่อว่า รัฐบาลควรจะปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้เรียกรถป้ายเหลืองเพราะมีผู้ที่ซื้อรถแท็กซี่ป้ายเหลืองมาแล้ว แต่รัฐบาลกลับผลักดันการใช้รถป้ายดำ โดยทางกลุ่มจะนัดเพื่อน ไว้ทำกิจกรรม โดยวันนี้จะมีการยื่นหนังสือที่หน้าทำเนียบรัฐบาล จากนั้นจะไปที่ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบกด้วยเพื่อให้ทบทวนและพิจารณา ร่างกฎกระทรวงนี้ใหม่อีกครั้ง


วุฒิไกร พิมพ์เงิน / ทีมข่าวขับเคลื่อนโดย Blogger.