ชลบุรี - โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมโครงการ “มาช่วย...ด้วยรัก” ครั้งที่ 15


ชลบุรี - โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมโครงการ “มาช่วย ... ด้วยรัก” ครั้งที่ 15
รวมพลังเอสโซ่ สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนถุงปันน้ำใจ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ พนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบถุงปันน้ำใจให้แก่ 11 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในกิจกรรม “มาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 15”   ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 650 ชุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากมีเงินสนับสนุนจากโรงกลั่นฯ จำนวน 192,470 บาทแล้ว ยังมีเงินบริจาคสมทบทุนจากพนักงานอีกจำนวน 30,242 บาท  รวมเป็นยอดเงินสำหรับถุงยังชีพทั้งสิ้น 222,712 บาท

          คุณสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งเวดล้อม โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กล่าวว่า “จากสถานการณ์โควิด 19 ระบาดระลอกที่ 3 ในประเทศไทย จำนวนผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยยังมีจำนวนที่สูงมาก และจังหวัดชลบุรีคือหนึ่งในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อสูงของประเทศ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันกับชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่นฯ อย่างมีความสุข และยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมมาช่วย...ด้วยรัก ครั้งที่ 15 ขึ้น เพื่อจัดทำถุงปันน้ำใจ ส่งมอบความห่วงใยให้กับชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง อันได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพนักงานที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อ และจัดเตรียมถุงปันน้ำใจในครั้งนี้อีกด้วย”

          คุณสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งเวดล้อม  โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบถุงยังชีพให้กับประธานชุมชน 11 แห่งรอบโรงกลั่นฯ เพื่อส่งมอบถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายสันติ ศิริตันหยง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง

          พร้อมกันนี้ ดร. ทวีศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับชุมชนรอบโรงกลั่นของเราอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกแห่งการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน และครอบครัวพร้อมทั้งผู้ที่มีจิตอาสากว่า 30 คน โดยได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อถุงปันน้ำใจ และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านกำลังใจให้เราทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”  

          กิจกรรมมาช่วยด้วยรักในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงกลั่นฯ  ได้ให้การสนับสนุน และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน และครอบครัวที่มีจิตอาสา ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน ได้แก่ สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้, ปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และโครงการปลูกป่า และทำความสะอาดป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.