Header Ads
 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลบุษราคัม 
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มิ.ย.64 ที่บริเวณอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11– 28 มิ.ย.64 นี้  โดยนายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และนายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมในพิธีส่งครั้งนี้

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบช่อดอกไม้ และกล่าวชื่นชมทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ ทั้ง 8 คน ที่เสียสละและมีความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ และชวนให้ชาวยโสธรร่วมเป็นกำลังใจในการไปปฏิบัติหน้าที่ของทีมครั้งนี้ และร่วมใจกันฝากส่งพลังกาย พลังใจให้ทีมไปดูแลรักษา และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลบุษราคัม ให้หายเป็นปกติทุกคน  ด้าน นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร กล่าวว่าทีมปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดยโสธร ทั้ง 8 คน เป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยโสธรทั้งหมด  ประกอบด้วย แพทย์หญิงธันยนันท์ ศรีธัญรัตน์  นายแพทย์ชำนาญการ   เภสัชกรหญิงภาวินี วารีขัน เภสัชกรปฏิบัติการ   เภสัชกรหญิงณัฐธิดา ดีเพชร เภสัชกรปฏิบัติการ นางมะลิวรรณ แสนสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   นางสาวเนตรชนก สิทธิบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   นางสาวณัฐพร ประสงค์ศิลป์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   นางรัตติยา ยั่งยืน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ นางสาวอารยา เนติวัชรเวช พยาบาลวิชาชีพ โดยโรงพยาบาลยโสธรได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการดูแลป้องกันตนเองด้วย....

..วีรพล บุญเดช/ผู้สื่อข่าว TV 13 สยามไทย เลขช่อง 212...ขับเคลื่อนโดย Blogger.