Header Ads
ครู รร.สาธิต ราชภัฏยะลา ฉีดวัคซีน ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ เข็มแรก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคลากร จำนวน 40 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แอกตร้าเซเนก้า  เข็มแรก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง  ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด 19 ตลอดจนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อเพิ่มในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้กำลังใจแก่บุคลากรในครั้งนี้  ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แต่ทั้งนี้ต้องติดตามประกาศจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิดโรงเรียนสาธิตฯ

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลาขับเคลื่อนโดย Blogger.