Header Ads
 สปก. นำส้มจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มอบให้บุคลากรทางแพทย์ ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา 
  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มิถุนายน 64 นายวณะโรจน์ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาที่การ สปก. นายเอกพงษ์น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สปก. นำผลิตผลส้มสีทองจากเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัยจำนวน 500 กิโลกรัม มอบให้แก่บุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรับมอบ

  นายวิณะโรจน์ เปิดเผยว่า วันนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดินและเกษตรกรรมได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพื้นที่ จ.สุโขทัย เป็นส้มจำนวน 500 กิโลกร้ม มามอบให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลพี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีน เราทราบว่าทางการแพทย์มีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก วันนี้เราถือโอกาสได้ดูแลพี่น้องเกษตกรในพื้นที่ สปก.ก็ประชาสัมพันธ์ในบรรดาบุคลากรในกรมและพี่น้องให้อุดหนุนสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ วันนี้เนื่องจากที่ รพ.ศรีธัญญาแล้ว ก็มีโรงพยาบาลที่จ.อ่างทอง เขตปริมณฑลและจังหวัดสุโขทัยอีก 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ที่ได้ส่งมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการขอบคุณจากพวกเราด้วยความจริงใจ ผลผลิตของจังหวัดมีค่อนข้างเยอะ ขายออนไลน์บ้าง หรือประชาสัมพันธ์กับคนรู้จักให้มาช่วยอุดหนุน ไ้ด้รับการอุดหนุนอย่างดี นอกจากส้มแล้วยังมีขนุน มีลิ้นจี้ มีมะม่วง ที่เราได้กระจายออกไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.