ราชบุรี - ทหารช่าง ส่งมอบพื้นที่รพ.สนาม ให้จ.ราชบุรี
 วันที่ 27 พ.ค.64 ที่โรงพลศึกษา ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พลตรี วิกร  เลิศวัชรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง, นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และแพทย์หญิงปาจรีย์อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมตรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายโรงพยาบาลสนามกองทัพบก (กรมการทหารช่าง) และส่งมอบพื้นที่ให้กับจังหวัดราชบุรี เพื่อได้ใช้ในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ 


 ทั้งนี้ตามที่กองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรค    ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสถานการณ์ในพื้นที่จ.ราชบุรี ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทางกองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง จึงได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจากจ.ราชบุรี เพื่อใช้รองรับและให้การดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรงเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยใช้อาคารและสถานที่ของหน่วยทหาร เพื่อแบ่งเบาภาระให้โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งได้เตรียมการมาตั้งแต้ห้วงเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ที่อยู่ในแผนการเตรียมการซึ่งพร้อมรับผู้ป่วยเมื่อสถานการณ์จำเป็น กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ


  ขณะที่จ.ราชบุรี ตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกใหม่จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อรายวันมากขึ้น จนทำให้โรงพยาบาลในพื้นที่จ.ราชบุรี มีปริมาณผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมากกว่าผู้ป่วยรักษาหาย จนขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเริ่มลดลงอย่างมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะกรณีกลุ่มผู้ติดเชื้อจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดข้างเคียง มีแรงงานจำนวนมากเป็นคนในพื้นที่จ.ราชบุรี ที่ไปทำงานในลักษณะของการไปเช้าเย็นกลับ จึงทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อมีจำนวนมาก จนมีแนวโน้มที่ปริมาณเตียงรักษาไม่เพียงพอ ต้องมีการจัดเพิ่มเติม


 โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (กรมการทหารช่าง) ที่ใช้อาคารโรงพลศึกษา ในการปรับปรุงและจัดตั้ง ได้ ระดมการช่วยเหลือร่วมมือกันปันน้ำใจแก่กันมาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ กองทัพบก จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และบริษัทภาคเอกชนในพื้นที่จ.ราชบุรีหลายแห่ง จนปัจจุบันพร้อมรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา จำนวนรวม 80 เตียง แบ่งออกเป็น ผู้ป่วยชาย 80 เตียง และ ผู้ป่วยหญิง 80 เตียง โดยจะเปิดใช้งานตั้งแต่ 27 พ.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับมาปกติ 


 โดยกองทัพบก และกรมการทหารช่าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ สมกับเจตนารมณ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่กล่าวว่า  “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” และคติพจน์การปฏิบัติงานของ เจ้ากรมการทหารช่าง ที่กล่าวว่า “เทิดทูนราชัน มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน”


//////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.