ราชบุรี - อบจ.ราชบุรี มอบหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด


อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์

วันที่ 11 พ.ค. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 34 หน่วยงาน จำนวน 65,000 กล่องๆละ 50 ชิ้น โดยมีนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และ ส.ส.ราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา นางสาวกุลวลี นพอมรบดี และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ร่วมรับมอบ

โดยกิจกรรมนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นภายใต้โครงการจัดหาหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 โดยได้จัดหาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยวันนี้มีตัวแทนแต่ละหน่วยงานมารับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ 1 คน ต่อ 1 กล่อง ต่อไป

///////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภ้ย(เต้) จ.รสชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.