กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการขุดลอกคลองลำบึงบัว แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่คลองลำบึงบัว แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการขุดลอกคลองลำบึงบัวเพิ่มเติม โดยมีนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายเดชา นุตาลัย ประธานคณะทำงานด้านข้าวและเกษตรกรรมเขตหนองจอก สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายอุดร สังแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเขตหนองจอก และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญพร้อมด้วยเกษตรกรร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้
*นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสำรวจข้อมูลคลองลำบึงบัว แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม และหารือร่วมกันในการวางแผนการขุดลอกคลองดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรยังทำนา ซึ่งต้องใช้ถนนเลียบคลองลำบึงบัวในการสัญจรไปมาซ่วงนี้ จึงไม่สามารถนำเครื่องจักรกลเข้าไปขุดลอกคลองได้ เพราะดินที่ขุดลอกขึ้นมาต้องนำมาวางไว้ริมคลอง เกษตรกรจะได้รับผลกระทบในการสัญจร จากการหารือได้ข้อสรุปคือจะดำเนินการขุดลอกคลองลำบึงบัวในช่วงฤดูแล้ง เพื่อไม่ให้เกษตรกรที่ทำนาได้รับผลกระทบจากการขุดลอกคลองลำบึงบัว และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 

---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายอุดร สังแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเขตหนองจอก ----

 ---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย----

---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเดชา นุตาลัย ประธานคณะทำงานด้านข้าวและเกษตรกรรมเขตหนองจอก และอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย---- 

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.