ชลบุรี - เปิดประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบังครั้งแรก หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง


ที่ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งแรก พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา  น.ส.ภารดี เผือกโสภา ผู้แทนนายอำเภอบางละมุง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

        ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติประดับเครื่องหมายอินทรธนู ให้แก่ นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมทั้งมอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งแรก พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบังและรองประธานสภาเทศบาลฯ โดยที่ประชุมฯ มีมติเลือก นายวันชัย พุ่มเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง และ นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.