กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการทำถนนเลียบคลองลำตามีร้องไห้ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการทำถนนเลียบคลองลำตามีร้องไห้ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามที่เกษตรกรร้องทุกข์ผ่านคณะทำงานฯ ของสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร โดยมีนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายเดชา นุตาลัย ประธานคณะทำงานด้านข้าวและเกษตรกรรมเขตหนองจอก สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย พร้อมด้วยนายเชาวลิต พรมดี คณะทำงานด้านข้าวและเกษตรกรรมเขตหนองจอก ,ประธานชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำถนนในครั้งนี้  

 

* นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้การลงพื้นที่ร่วมกับนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายเดชา นุตาลัย ประธานคณะทำงานด้านข้าวและเกษตรกรรมเขตหนองจอก สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย พร้อมด้วยนายเชาวลิต พรมดี คณะทำงานด้านข้าวและเกษตรกรรมเขตหนองจอก ติดตามความคืบหน้าการทำถนนเลียบคลองลำตามีร้องไห้ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ออกไปสู่ตลาด และการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้ามาให้บริการเกษตรกรก็จะสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากถนนเลียบคลองลำตามีร้องไห้ในการสัญจรทั่วไปในอนาคต ---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเชาวลิต พรมดี คณะทำงานด้านข้าวและเกษตรกรรมเขตหนองจอก ----

 

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.