จังหวัด​นครสวรรค์​จัด​ตั้งครัวพระราชทาน​ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564  เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

 เวลา 09.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานในพิธี มอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้แทนชุมชนและนายอำเภอ แบ่งเป็นอำเภอบรรพตพิสัย​ และอำเภอตาคลี โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม นางรัตนา เดช​พันธุ์​รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​ หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอบรรพตพิสัย​ เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ประกอบอาหารปรุงสดใหม่ สะอาด โดยเน้นให้ผู้ประกอบอาหารแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.