นครสวรรค์ - รองพ่อเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย เพื่อ เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้


รองพ่อเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย เพื่อ เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พันเอก พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม 1.นางทวี จับเกตุ ผู้สูงอายุ 2.นายปพน วิชัย ผู้พิการ 3.นางสาวกาญจนา น่วมศิริ ผู้ยากไร้ รวม 3 ราย โดยได้ร่วมกันมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 และเงินช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.