นครสวรรค์ - ผันน้ำเขาคลองช่วยชาวนาหลังฝายพัง

ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เร่งผันน้ำจากคลองหลักเข้าสู่พื้นที่นา3ตำบลของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์  หลังฝายกั้นน้ำทรุดตัวพังไม่สามารถชะลอน้ำได้


เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าติดตั้งบริเวณริมคลองสาธารณะเพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่นาข้าวบรรเทาปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้า  หลังฝายกั้นน้ำห้วยน้ำหอมที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่2 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  เกิดการทรุดตัวพังทลายไม่สามารถชะลอน้ำได้ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก  จากการเปิดเผยของ นายศุภชัย​ มโนการ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่า  ในขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งพร้อมสูบน้ำให้กับชาวนาในพื้นที่ตำบลห้วยน้ำหอม ตำบลมาบแกและตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์แล้ว  โดยในเบื้องต้นจะทำการสูบน้ำบริเวณก่อนจุดที่เกิดเหตุฝายกั้นน้ำพัง  ผันใส่คลองสาธารณะส่งต่อเข้าพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวของชาวนาทั้งสามตำบล  เพื่อทดแทนน้ำที่จะเอ่อล้นเข้าปากคลองตามธรรมชาติได้  โดยในเบื้องต้นจะทำการสูบช่วยเหลือจนกว่าจะพ้นวิกฤติ​  แต่ถ้าหากว่าช่วงนี้มีฝนตกลงมาก็อาจะใช้เวลาสูบที่น้อยลง  ในขณะเดียวกันก็ได้ใช้ทีมช่างเร่งสำรวจความเสียหายและเร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อที่จะแก้ไขความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.