นครสวรรค์ - กระทรวงทรัพย์ยากรน้ำนำเครื่องสูบน้ำช่วยชาวนา


เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรน้ำภาค 2  นำเครื่องจักรเข้าสูบน้ำจากแม่น้ำปิงช่วยชาวนา ตำบลหัวดง ตำบลหนองเต่า ตำบลบางเคียน  หลังหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งโดยการประสานงาน จากนางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้ เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 2 เครื่อง  เร่งติดตั้งพร้อมสูบน้ำจากแม่น้ำปิงใส่คลองกระเบื้อง พื้นที่หมู่ 10 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร  หลังฝนทิ้งช่วงยาวนานและนาข้าวจำนวนมากเริ่มขาดแคลนน้ำ  จากการเปิดเผยของชาวนาในพื้นที่บอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายเนื่องจากฝนที่ทิ้งช่วงและตกมาในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ทำให้ในขณะนี้นาข้าวนับหมื่นไร่ของตำบลหัวดง ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว และตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง บางส่วน  ต้นข้าวที่เกษตรกรลงมือปลูกไว้เริ่มขาดน้ำ  เนื่องจากคลองในระบบชลประทานส่งน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกได้  ล่าสุดจึงได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้นก่อน  ซึ่งหากว่าในพื้นที่มีปริมาณฝนที่มากพอสถานการณ์ก็จะคลี่คลายลงได้

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.