นครสวรรค์ - อำเภอไพศาลี ฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 แก่หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรด่านหน้า สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน


ที่โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นายกิตติ ลืมศิริชัย ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน ปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอไพศาลี นำหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรด่านหน้า ฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการเปิดให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง จองสิทธิ์ฉีดวัคซีน covid 19 และจะเริ่มให้บริการฉีดได้ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยเริ่มรับจองลงทะเบียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยการจองผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทุกวันและเวลาราชการ หรือติดต่อ  อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือศูนย์​สุขภาพชุมชนเมืองที่อยู่ใกล้บ้าน


ซึ่งในวันนี้โรงพยาบาลไพศาลี เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไพศาลี นำโดย นายสุรัตน์ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพศาลี และทีมสาธารณสุข นายพลภัทร คณานนท์ หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอไพศาลี โดยมี
นายกิตติ ลิ้มศิริชัย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุมบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอไพศาลีนำทีม ปลัดอำเภอไพศาลี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอไพศาลี เจ้าหน้าที่พนักงานปกครองอำเภอไพศาลี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอไพศาลี ไพศาลี และ สถานีตำรวจภูธรตำบลตะคร้อ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการ ควบคุมโรคติดต่อ covid 19 ในอำเภอไพศาลี เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลไพศาลี โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฉีดในรอบที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ covid 19 ยอดเป้าหมายมีจำนวน 207 ราย

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.