นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดได้นำน้ำและถุงยังชีพ ของสภากาชาดไทย มอบให้กับอำเภอชัยบุรี


วันนี้วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดได้นำน้ำและถุงยังชีพ ของสภากาชาดไทย มอบให้กับอำเภอชัยบุรี โดย นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี ส่วนราชการ อสม ร่วมรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัว จำนวน 42 ครัวเรือนครัวเรือนละ 1 ชุด
นางอุรสา จินโต ได้นำความห่วงใยจากผู้ว่าราชการจังหวัดและได้เน้นย้ำให้อำเภอได้ให้การช่วยเหลือเยียวยา โดยการ สำรวจข้อมูลผู้ที่เดือดร้อนและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อที่ทางเหล่ากาชาดจะได้มีมาตรการช่วยเหลือในโอกาสต่อๆไป
อำพล พันธุ รายงานจาก
อ.ชัยบุรี จ สุราษฎร์ธานี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.