ชุมพร - ผู้ว่าฯชุมพรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พื้นที่ ต.นาขา อ.หลังสวน
     วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ต.นาขา อ.หลังสวน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขา อำเภอหลังสวน มี นายอำเภอหลังสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาขาต่อไป

      นายธีระ อนันตเสรีวิทยา กล่าวว่า ลงพื้นที่ ต.นาขา อ.หลังสวน มีพี่น้องประชาชนต้องกักตัวค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเป็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เริ่มตั้งแต่การลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จนถึงการให้ความร่วมมือในการกักตัว 14 วันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และการออกกฎมาตรการในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้นการกักตัวของพี่น้องประชาชนบางคนอาจได้รับผลกระทบด้านอาหารการกินหรืออุปโภคบริโภค วันนี้จึงได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชน ตามนโยบาย "ต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินชุมพร" ซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 50 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 20,000 บามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมี เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร, พันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร, ผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร และไข่ไก่ เป็นต้น

      สำหรับสถานการณ์และจำนวนผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลนาขา ข้อมูลวันที่ 9- 19 พ.ค. 64 มีผู้กักตัวที่สัมผัสเคส รายที่ 81,82,88 และผู้ที่มาจากต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 491 คน จำนวน 108 ครัวเรือน แยกเป็นผู้สัมผัสเคสรายที่ 81,82,88 จำนวน 228 คน ผู้ที่มาจากต่างจังหวัด 63 คน และผู้ประกอบการรับซื้อ - ส่งออกผลไม้ (ลังผลไม้) ที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 200 คน ซึ่งทั้ง 200 คนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ขณะที่สถานประกอบการรับซื้อ - ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้) ในพื้นที่ตำบลนาขา ประมาณ 93 ล้ง ปัจจุบันได้มีสถานประกอบการรับซื้อ - ส่งออกผลไม้ (ลังผลไม้) ที่เปิดรับซื้อแล้ว 22 ล้ง โดย ตำบลนาขา ได้มีมติกำหนดมาตรการ สำหรับผู้ประกอบการรับซื้อ - ส่งออก ผลไม้ (ล้งทุเรียน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514
ขับเคลื่อนโดย Blogger.