ราชบุรี - "ไก่"กังวาล เริ่มปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองวันแรก

นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ กลุ่มศักดิ์ชัยพัฒนา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสำนักงานเทศบาลฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ เป็นวันแรก จากการประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี  เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี  ตามที่ได้มีการเลือกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศผลการเลือกตั้งว่า นาย ศักดิ์ชัย พิศาลผล เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี มีผลนับแต่วันประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ (บางส่วน) จำนวน 12 คน จากทั้งหมด 18 คน ของทั้ง 3 เขตการเลือกตั้ง  โดยเมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 พ.ค.64 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วย นาย เรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี และทีมงานกลุ่มศักดิ์ชัยพัฒนา ได้กราบสักการะ พระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง เป็นวันแรก  โดยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้กล่าวถวายเครื่องเซ่นไหว้  ผูกผ้าสามสี และถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความราบรื่น   


ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้จุดธูปบอกกล่าว และถวายเครื่องเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก  และอาศัยฤกษ์เวลา 9.09 น. เข้าสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ซึ่งการเดินทางมารับตำแหน่งวันแรกของนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด  คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้น้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  จากนั้น นายกเทศมนตรี ได้ลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำคณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมกันจุดธูปบอกกล่าว ที่หน้าภาพถ่าย บุคคลสำคัญ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญงอกงาม ของเทศบาลฯตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  


ซึ่งหลังเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นวันแรก ได้มอบหมานโยบายเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรี โดยเตรียมจัดซื้อหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์แจกให้กับประชาชนชาวเมืองราชบุรี ให้ทั่วเทศบาล พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกที่ที่อยู่ใน Timeline ผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเมื่อรับทราบว่ามีพื้นที่ ร้านอาหาร หรืออาคารใดที่ผู้ติดเชื้อโควิค-19 จะดำเนินการเข้าไปฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในทันที เพื่อให้สถานประกอบการนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้  


//////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.