ราชบุรี - เอาจริง! อ.เมืองรณรงค์ก่อนปรับจริง ไม่ใส่แมสก์จับปรับ 2 หมื่น


หลัง จ.ราชบุรี มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม และผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่ ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จน นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผจว.ราชบุรี ได้ออกคำสั่งใช้ยาแรง ไม่สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีเมื่ออยู่นอกเคหสถาน จับปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายจำนงค์ จันทวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองราชบุรี พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขอ.เมืองราชบุรี และจนท.ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์และรณรงค์ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ยกเว้นกรณีเป็นผู้ขับขี่รถยนต์และไม่มีผู้โดยสารอื่น รวมทั้งบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องพบปะพูดคุย ติดต่อกับบุคคลอื่นหรืออยู่รวมกันของคนจำนวนมาก โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลา เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ร่วมกับทาง นายกลยุทธ ก๋ำรามัญ อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี และแอดมินกลุ่ม "ทุกวันที่ราชบุรี" นำหน้ากากอนามัยมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์ภายในตลาดชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี ก่อนใช้มาตรการเข้มจับปรับผู้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีเมื่ออยู่นอกเคหสถาน โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท  นายจำนงค์ จันทวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองราชบุรี กล่าวว่า จากนโยบายทางจ.ราชบุรี ที่ต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้บังคับใช้ให้ประชาชนชาวราชบุรี สวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีแบบ 100 % ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน ทางนายอำเภอเมืองราชบุรี จึงได้มอบหมายให้ตนในฝ่ายปลัดความมั่นคง อ.เมืองราชบุรี  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับแอดมินกลุ่ม"ทุกวันที่ราชบุรี" ในการรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนชาวราชบุรี พร้อมแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีแบบ 100 % ซึ่งปัจจุบันในเขตอ.เมืองราชบุรี มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปหลายพื้นที่แล้วส่วนนโยบายให้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานนั้น  แท้จริงแล้วทางจ.ราชบุรี และทางอ.เมืองราชบุรี ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตั้งนานแล้ว แต่ยังพบประชาชนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนโยบายดังกล่าว ทำให้เชื้อไวรัสโควิด-19 มีการกระจายเชื้อเป็นวงกว้าง ทางจ.ราชบุรี จึงต้องออกมาตรการอย่างเข้มข้น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างจริงจัง โดยได้ออกกฎหมายบังคับใช้ ไม่สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีเมื่ออยู่นอกเคหสถาน จะถูกปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ทางอ.เมืองราชบุรี มีนโยบายในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยรอบก่อนจะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองราชบุรี กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาหลังมีการบังคับใช้กฏหมายไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้านอย่างถูกวิธีจะถูกปรับ ยังพบประชาชนยังไม่ปฏิบัติตามอยู่บ้าง เพราะเนื่องจากไม่เข้าใจ ทางอ.เมืองราชบุรี จึงได้ร่วมกับทางกลุ่มทุกวันที่ราชบุรี ออกประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ก่อนจะมีการกวดขันบังคับใช้กฎหมายไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้านอย่างถูกวิธี และจะมีการปรับจริงหลังมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์แล้ว


//////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.