สื่อออนไลน์ร่วมกับ บจก.FLI.มอบแมส เจลล้างมือ สบู่สู้โควิด-19 แก่เรือนจำ


              ที่ห้องประชุมเรือนจำกลางเชียงราย  นายจักรภัทร  แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ ร่วมกับ นายณฐปกรณ์  ธีรทิพย์  ผู้บริษัท ไฟนอล ไลท์จำกัด เจ้าของสบู่สมุนไพรแบรนด์ เอฟ แอล ไอ(FLI BBRIGHT SOAP)  พร้อมคณะกรรมการของชมรมสื่อออนไลน์และ สื่อมวลชน    นำ สบู่เอฟ แอล ไอ ขนาด 20 mL จำนวน 2,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย 3,000 ชิ้น, เจลขนาด 100 ml. 200 ขวด และเจลล้างมือชนิดหลอด 200 หลอด มูลค่า 120,000 บาท มามอบให้กับเรือนจำกลางเชียงราย ตามโครงการ“สบายกาย” หลังจากที่พบว่าขณะนี้เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการแผ่ระบาดโควิด-19 ล่าสุดทาง    จนล่าสุดทางกรมราชทัณฑ์ได้ออกประกาศงดเยี่ยมญาติของเรือนจำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.64 ถึงวันที่ 5 พ.ค.64 โดยมีการดำเนินการหลักๆ คือ งดเยี่ยมญาติแบบปกติที่เรือนจำ งดนำผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ งดย้ายผู้ต้องขังระหว่างเรือนจำ   การมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและสบู๋สมุนไพร FLI ในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขังในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19, เพื่อดูแลผิวกายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ประการสำคัญเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยมี นายสุทัศน์  ปัญสุรรณ์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ปฏิบัติหน้าที่แทน ผบ.เรือนจำกลางเชียงรายพร้อมด้วย นายสาโรจน์  รัตนวงษา  นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง และนางสาวนวรัตน์  จันทร์จิเรศรัศมี  นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง เป็นผู้รับมอบ
                        สำหรับเรือนจำกลางเชียงรายเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มีผู้ต้องขังชายหญิงรวมกัน 5,110 คน โดยคดีส่วนใหญ่ 80% จากคดียาเสพติด โดยพบว่ามีผู้ต้องขังที่ไร้ญาติเป็นจำนวนมาก ทำให้สิ่งของที่นำไปมอบให้ในวันนี้มีความจำเป็นแก่ผู้ต้องขังในการป้องกันการแผ่ระบาดโควิด-19 ในเรือนจำ ถึงแม้ว่าจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาปัญหาดังกล่าว


                        นายณฐปกรณ์  ธีรทิพย์  ผู้บริหารบริษัท ไฟนอล ไลท์จำกัด เจ้าของสบู่สมุนไพรแบรนด์ เอฟ แอล ไอ(FLI BBRIGHT SOAP) กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัท ไฟนอล ไลท์ จำกัด มีความต้องการทำงานเพื่อสังคมจึงได้นำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาชมรมสื่อออนไลน์ ที่เป็นองค์กรด้านสื่อสารมวลชนและมีความคิดเห็นที่ตรงกันจึงได้จัดทำโครงการ“สบายกาย”ขึ้นซึ่งเราจะร่วมกับชมรมสื่อออนไลน์ นำสบู่สมุนไพรแบรนด์ เอฟ แอล ไอ(FLI BBRIGHT SOAP) , เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยไปมอบให้เรือนจำทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วยจักรภัทร  แสนภธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.