ชลบุรี - ชุ่มฉ่ำไปกับท่ามกลางสายฝนในพิธํีแห่นาคเณรวัดช่องแสมสาร


เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ (6 เม.ย.64) ที่วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 โดยมีเยาวชนในเขตตำบลแสมสารและใกล้เคียง จำนวน 35 คน แสดงความจำนงในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ โดยในช่วงเช้าได้มีผู้ปกครองและประชาชนมาร่วมการแห่นาคเณรไปตามตลาดบ้านช่องแสมสารเป็นจำนวนมาก และในระหว่างที่แห่รอบโบสถ์นั้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับบรรดาผู้คนที่มาร่วมบุญเปียกกันไปตามๆ กัน แต่ทุกคนก็มีใบหน้าที่มีความสุขที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้
พระครูวิสารทสุตากร กล่าวว่า การที่วัดช่องแสมสาร ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น ก็เพราะเล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรของชาติที่สำคัญที่สุด เยาวชนในวันนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีอยู่ที่ สถานบันครอบครัวเป็นตัวกำหนด สถานบันครอบครัวจึงมีบทบาทต่อเยาวชน และสืบต่อไปถึงสังคม ก่อนอื่นต้องเริ่มที่บิดามารดาเป็นคนดี บุตรหรือเยาวชนย่อมเป็นคนดีตามไปด้วย สถาบันทางพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทอบรมบ่มนิสัยให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นคนดีได้ ในปัจจุบัน และในวันข้างหน้า เยาวชนที่มีคุณค่าต่อชาติในอนาคต ควรได้รับการศึกษาและอบรม และได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศีลธรรม ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและจริยธรรม เมื่อเยาวชนได้รับการศึกษาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ อันจักเกิดสติปัญญาสามารถนำมาพัฒนาชีวิตและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.