ตำรวจอุตรดิตถ์ จัด "โครงการตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า" สร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน

          วันที่  31 มี.ค.64 พลตำรวจตรี ไชยา สุนทรกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า" เนื่องด้วยปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสถิติที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูงก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากการวิเคราะห์อุบัติเหตุพบว่ากลุ่มผู้สูงวัยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด สาเหตุเกิดจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม สภาพรถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย(เก่า) และขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายจราจร

          สำหรับโครงการตามหาคนสูงวัย ใช้รถเก่า เป็นโครงการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ จัดนิทรรศการพร้อมทั้งกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจร นอกจากนั้นยังมีการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ โดยโรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนสูงวัยที่ใช้รถเป็นยานพาหนะเกิดความปลอดภัย มีความเข้าใจในกฎหมายจราจรมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร และเป็นการประสานสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม

          ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบสภาพรถให้แก่ผู้สูงอายุ มอบหมวกนิรภัย หลังจากนั้นมีการปล่อยขบวนรณรงค์ ซึ่งให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ร่วมขบวนเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจะขึ้น โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

ภาพ/ข่าว นาคา คะเลิศรัมย์ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.