ชลบุรี - ท่าเรือแหลมบัง จัดให้มีการ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2564

         ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรร ร้อยตำรวจตรีมนตรี  ฤกษ์จำเนียร   ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมทั้งผู้ที่ที่เข่ามาติดต่องาน  เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2564  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

          โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ ว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ ชั้นสองภายในอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณหน้ากองนิติการรอยต่อกับหน่วยโทรศัพท์ซึ่งมีกลุ่มควันขึ้นจำนวนมาก  ซึ่งจะมีการกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีรถดับเพลิงเข้ามาร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที่  ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงจากเทศบาลแหลมฉบังเต็มรูปแบบเข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง


ขับเคลื่อนโดย Blogger.