“กองทัพเรือ พร้อมนักสำรวจ วิจัยจากสถาบันต่างๆ ร่วมสำรวจทรัพยากรในพื้นที่เกาะยาวน้อย - เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา”


เมื่อระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งประกอบด้วย กองทัพเรือ นักสำรวจวิจัยจากสถาบันต่างๆ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมทำการสำรวจวิจัยทรัพยากรในพื้นที่เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่  อ.เกาะยาว จ.พังงา

การสำรวจทรัพยากรในพื้นที่เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ของ อพ.สธ.และกองทัพเรือ ในครั้งนี้นั้น เป็นการสำรวจใหญ่ประจำปี โดยมีคณะนักสำรวจวิจัยจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ร่วมด้วยหน่วยงานจากกองทัพเรือ ได้แก่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการสำรวจวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ทั้งบนบกและในทะเล พร้อมเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อนำมาศึกษาวิจัยของแต่ละพื้นที่ และนำมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตลอดจนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  และที่เกาะแสมสาร เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้ถึงความอุดมสมบูร์ของพันธุ์พืช สัตว์ต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย

โครงการ อพ.สธ. เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากร ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวทางการดำเนินงานได้แก่ การปกปักพันธุกรรมพืช การสำรวจเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และการสร้างจิตสำนึก เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆในประเทศไทยมีอย่างยั่งยืน

นอกจากการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่แล้ว ทางกองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน และทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องหลาด โดยมี นาวาเอก ชวิช วงษ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้มอบให้แก่นายอรัญ ทำนากล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหลาด  เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย และร่วมปลูกจิตสำนึกให้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไปภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.