นครสวรรค์ - อำเภอหนองบัวเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. มีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมี นางอัจฉราวดี มณีวรรณ ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองบัว

          ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด บูรณาการร่วมกันดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้นำมาตราการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ได้แก่ คน ถนน ยานพาหนะ สภาพแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องภายใต้ชื่อการณรงค์ว่า " สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด " มีส่วนราชการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองบัว เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยหนองบัว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัว และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2564
 

          โดยอำเภอหนองบัวได้กำหนดจุดตรวจหลักขึ้นจำนวน 3 จุด จุดบริการจำนวน 9 จุด และจุดสกัด ด่านชุมชน จำนวน 16 จุด โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานตามจุดตรวจจุดบริการ และด่านชุมชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.