ชลบุรี – “สงกรานต์ปลอดภัย ด้วยตัวเรา” ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564


   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ประตูตรวจสอบ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดจุดบริการประชาชนและได้กล่าวให้โอวาทแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน เพื่อการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ,นายอภิชาติ ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย กองบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้เข้าร่วมการเปิดจุดบริการประชาชนในครั้งนี้ โดยจุดบริการประชาชนของท่าเรือแหลมฉบัง จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 -16 เมษายน 2564 และยังมีจุดพักรถ  น้ำดื่ม,เครื่องดื่มชูกำลัง, กาแฟ, ผ้าเย็น,และอาหารว่าง   ไว้บริการให้แก่คนขับรถบรรทุก และประชาชนที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ อีกด้วย
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.