ชลบุรี – ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอศรีราชา

   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอศรีราชา จำนวนเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างอาคารสำนักทะเบียนโดยการต่อเติมอาคารเป็น 2 ชั้น ในส่วนของที่พักคอยสำหรับประชาชนผู้มารอรับบริการ เพื่อขยายขนาดพื้นที่ให้มีความกว้างขวางมากขึ้น อีกด้วย


ภาพข่าว/ปชส.ทลฉ.

ขับเคลื่อนโดย Blogger.