กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตหนองจอกติดตามการทำถนนเลียบคลองลำตามีร้องไห้ และสำรวจสะพานที่ใช้ขนส่งผลผลิตการเกษตรชำรุดเสียหาย ร่วมกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เขตหนองจอกติดตามการทำถนนเลียบคลองลำตามีร้องไห้ และสำรวจสะพานที่ใช้ขนส่งผลผลิตการเกษตรชำรุดเสียหาย ร่วมกับนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช /อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นายอารี สุขโข อดีต สข.หนองจอก ,นายเชาวฤทธิ์ พรมดี คณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก/อดีต สข.หนองจอก ลงพื้นที่ในครั้งนี้ * การลงพื้นที่เขตหนองจอกครั้งนี้ เพื่อติดตามการทำถนนเลียบคลองลำตามีร้องไห้ ซึ่งได้มีการดำเนินการไปบางส่วน และสำรวจสะพานที่ใช้สัญจรทั่วไปและขนส่งผลผลิตการเกษตรชำรุดเสียหาย คือ สะพานข้ามคลองสอง ระหว่าง หมู่ 17 แขวงกระทุ่มราย และหมู่ 8 แขวงลำต้อยติ่ง ,สะพานข้ามคลองหนึ่ง หมู่ 16 ซอยอยู่วิทยา 13 แขวงลำต้อยติ่ง ,สะพานเกาะกลางพัฒนาข้ามคลองนครเนื่องเขต แขวงกระทุ่มราย ,สะพานข้ามคลองรังสฤษฏ์ทอง แขวงกระทุ่มราย ซึ่งจะได้สรุปข้อมูลร่วมกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป---สัมภาษณ์ นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย---


---สัมภาษณ์ นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช /อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย---

 

** ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.