อุตรดิตถ์ - จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ก่อนเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2564


วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายผล ดำธรรม ผู้ว่ารากาจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ก่อนที่จะเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี2564 โดยมีนางสาวงามจิต อ้นยาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายจรัล กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหัก จำนวนมาก โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม  2564  เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติประวัติของจังหวัดอุตรดิตถ์ และให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระยาพิชัยดาบหัก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์มากขึ้น 


ภาพ/ข่าว  นาคา คะเลิศรัมย์ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.