กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ “รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ร่วมใจปลูกโกงกาง” เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เก็บขยะตามแนวชายฝั่งและใต้น้ำ


          วันที่ 17 มีนาคม 2564 พล.ร.อ.ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนในการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ร่วมใจปลูกโกงกาง” โดยมีกำลังพลของกองเรือยุทธการ ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรม จำนวน 400 นาย ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เกาะพระ


          ปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยอยู่ในระดับที่รุนแรง ความเสียหายส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ , ระบบนิเวศ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการ มากมาย ซึ่งในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีหลากหลายวิธี และวิธีการดำเนินการส่วนมากต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 


          ซึ่งโครงการ “รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ร่วมใจปลูกโกงกาง” เป็นโครงการที่ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกองทัพเรือ , กองเรือยุทธการ , หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย การปลูกโกงกาง เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง , การปล่อยเต่าทะเลคืนกลับสู่ธรรมชาติ , กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ในการเก็บขยะตามแนวชายฝั่ง และเก็บขยะใต้น้ำ 


          สำหรับวิธีการป้องกันการกัดเซาะโดยการปลูกโกงกางในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการตามธรรมชาติ และประหยัดงบประมาณ นอกจากจะสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว ยังส่งเกิดประโยชน์ในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล รวมถึงการดูแลรักษาพื้นที่ของหน่วย เพื่อให้หน่วยมีความสง่างามทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ และประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นำไปปรับใช้ได้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.