คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบ และเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าสอบและผู้ต้องขังในเรือนจำ


วันนี้ 5 มี.ค.64 เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกาาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร และที่เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งมี นาวาตรี จรูญ ศรีสลาย เป็นผู้บังคับการเรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดเป็นสนามสอบแห่งที่ 3 ของอำเภอสัตหีบ โดยมี พระครูวิธานธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม และพระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นประธานในพิธีเปิดสอบ

สำหรับการเรียนและการสอบธรรมศึกษาในวันนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต และเป็นช่วงเวลาในการพัฒนาศักยภาพด้านดีของตนเอง เพื่อให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุข การสอบธรรมสนามหลวงครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เป้นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพื่อจะนำไปปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมแล้ว ย่อมได้รับผลคือ ความสุขความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จะได้ร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป คำปราศรัยแม่กองธรรมหลวงโดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง

และในวันนี้ วัดช่องแสมสาร และ วัดบางเสร่คงคาราม พร้อมคณะแม่ครัวแต่ละวัด ได้ร่วมกันนำอาหารมาจัดเลี้ยงให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบ คณะกรรมการ และผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อีกด้วย


ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.