วัดช่องแสมสาร ปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง


วันนี้ 6 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. วัดช่องแสมสารได้ทำพิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง วัดช่องแสมสาร ซึ่งทำการเปิดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.63 ถึง 5 มี.ค.64 โดยมี พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เจ้าสำนักศาสนศึกษา เป็นประธานดำเนินการโครงการ ฯ และมี พระมหาภิเชษฐ์ รตฺนปญฺโญ ปธ.๙ เป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งในวันนี้ท่านพระครูวิสารทสุตากร ได้เมตตาเป็นประธานปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการอบรม
 
ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก 

 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.