ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมให้กำลังใจกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลในโอกาสเข้าร่วมฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

อาจเป็นรูปภาพของ เฮลิคอปเตอร์, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "เรือหลวงตากสิน H.T.M.S. NKKIM"

วันที่ 17 มี.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ในโอกาสที่จะเดินทางเข้าร่วมทำการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ ท่าเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเน้นย้ำให้ทำการฝึกเป็นไปตามที่ได้เตรียมการ มีความปลอดภัย และอวยพรให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้
การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลกองทัพเรือในปีนี้ กองเรือยุทธการได้จัดตั้งกองกำลังทางเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล โดยมี พล.ร.ท.ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจฯ ซึ่งเป็นกองเรือที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ รวมทั้งปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกอีกด้วย โดยจะใช้พื้นที่ฝึกในทะเลฝั่งอันดามัน ในการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น (Harpoon Block 1C) , อ่าวไทยตอนบนในการฝึกยิงตอร์ปิโด และอ่าวไทยตอนล่างในการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ตลอดจนฝึกการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศอีกด้วย รวมระยะทางที่กองเรือเฉพาะกิจฯ ใช้ในการเดินทางกว่า 2,800 ไมล์ทะเล 
(ประมาณ 5,200 กิโลเมตร) ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 , 2 และ 3  เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือมุ่งเน้นการฝึกภายใต้แนวคิด “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยให้ความสำคัญในการฝึกจะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคย และความชำนาญสูงสุด นำบทเรียน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากการฝึกในห้วงหลายปีที่ผ่านมา นำมาพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
นับว่าเป็นท้าทายต่อกำลังพล และกองเรือยุทธการ ในการใช้กำลังทางเรือที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ที่ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans and Three Areas”
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง 
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.