อุทัยธานี-คณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส ร่วมประชุมเรื่องการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจคณะสงฆ์ของอำเภอ


เมื่อเวลา 13.00.น.ของวันที่ 2 ก.พ.64 ณ วัดใหม่หนองแขม   ตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ดร. พระครูอุทัยสุตกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเข้าร่วมการประชุมในเรื่องระเบียบวาระการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจคณะสงฆ์ของอำเภอลานสัก โดยครั้งนี้ พระครูอุทัยวิริยสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทิตวิริยากร รองเจ้าคณะอำเภอลานสัก  พระอธิการสมพร คุณากโร เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองแขม  พร้อมพระสงฆ์ของอำเภอลานสัก เข้าร่วมประชุมของคณะสงฆ์ในครั้งนี้

โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์วันละ 1 บาทของคณะสงฆ์ อำเภอลานสัก เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเมื่อถึงแก่การมรณภาพลง เพื่อให้เกิดคุณธรรมความสามัคคีมีน้ำใจร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกคณะสงฆ์และสร้างความเข้มแข็งแก่คณะสงฆ์ เพื่อมีกองทุนช่วยเหลือเมื่อถึงเวลามรณภาพลง

ครั้งนี้ผู้เป็นพระภิกษุสามเณรที่มีชื่อสังกัดอยู่ในทะเบียนวัดสัทธิวิหาริก ในเขตอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หรือสังกัดในนิกายธรรมยุต ในจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้สามารถจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน และเป็นผู้ที่คณะกรรมการของกองทุนเห็นชอบให้เป็นสมาชิก ทั้งนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุม โดยจัดให้มีการประชุมสมาชิกปี ละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมกรรมการกองทุนปีละ 2 ครั้ง หรือเห็นตามสมควร
ในกรณีเร่งด่วน ประธานกรรมการฝ่ายบริหารสามารถเรียกประชุมได้ตามความเหมาะสมจบเสร็จแล้ว

ภาพข่าว  สำเนา ทองศรี


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.