ชลบุรี - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ชมรม อสม. อำเภอศรีราชจัดโครงการ ก้าวท้าใจ season 3


ที่ท่าเทียบเรือเกาะลอยศรีราชา ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ ก้าวท้าใจซีซั่น 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง เป้าหมายท้าทาย 100 วัน 100 กิโลเมตร 1 มีนาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564 โดยมีนายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ  ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการก้าวท้าใจ มาแล้ว 2 Season มีผู้เข้าร่วมสะสมทั้งสิ้น 904,337 คน มีการใช้พลังงานสะสมทั้งหมด 988,151,245 กิโลแคลอรี สำหรับ ในปี 2564 นี้ โครงการก้าวท้าใจ Season 3 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการลงทะเบียนและเก็บสะสมแต้มสุขภาพ  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และร่วมกิจกรรม 100 วัน 100 กิโลเมตรได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2564 และได้มีการท้าทายผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วประเทศให้มาร่วม ก้าวไปด้วยกัน โดยในวันนี้วันแรกของการร่วมกิจกรรมโดยได้ร่วมกันเดินวิ่งภายในเกาะลอยศรีราชาเป็นระยะทางประมาณ 1.8กิโลเมตร

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.