ชลบุรี - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษาให้ ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 กว่า 3 แสนบาท


วันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี1

นายเกรียงศักดิ์  พุทธตรัส  ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา กล่าวถึงความเป็นมา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดขึ้น ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เมื่อปี พ.ศ 2550 เพื่อช่วยฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในเขตตำบลทุ่งสุขลา โดยได้มอบทุนการศึกษาคนละ 3,500 บาทจำนวน 100 ทุน เป็นเงิน 350,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบความสำเร็จในการศึกษา นำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เพื่อเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและความสำเร็จในชีวิตตามความมุ่งหวังไว้

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน ขับเคลื่อนโดย Blogger.