"คณะกรรมการคัดกรองการปลูกกัญชาระดับจังหวัดตรวจความพร้อมโรงเรือนปลูกกัญชาที่ท่าขุนราม"


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายบุรี  คำเพ็ญ  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายภูเบศ ชัยพิทักษ์ ผอ. รพสต.บ้านใหม่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ปลูกกัญชาระดับจังหวัดได้เข้าตรวจความพร้อมโรงเรือนปลูกกัญชาของ "วิสาหกิจชุมชน ปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมบุญ ตาคำชัย ประธานวิสาหกิจชุมชน.ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการนำตรวจโรงเรือนที่จะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคำบลบ้านใหม่ ปลูกกัญชาเพื่อผลผลิตไปรักษาผู้ป่วยในเขตตำบลท่าขุนราม โดยการตรวจครั้งนี้เป็นการดูความพร้อมทางด้านความปลอดภัย รั้วรอบขอบชิด รวมถึงกล้องวงจรปิดของโรงเรือนที่จะปลูกเพื่อป้องกันการลักลอบนำกัญชาที่ปลูกแล้วออกนอกโรงเรือน เนื่องจากกัญชาที่ อนุญาตให้ปลูกในครั้งนี้ต้องนำไป ผลิตเพื่อการแพทย์และนำไปรักษาผู้ป่วยเท่านั้น โดยเมล็ดพันธุ์กัญชาที่จะนำมาปลูกครั้งนี้จะได้รับอนุญาตจาก ปปส. นำมาให้และต้องคอยควบคุมดูแล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกฏหมายกำหนด ซึ่งหลังจากการตรวจครั้งนี้แล้วคณะกรรมการจะได้นำเสนอข้อมูลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณา ดูความพร้อมและนำเสนอความเห็นส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่ออนุมัติให้ปลูกต่อไป

ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.