ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564


   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือ แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและสนับสนุนการขาดแคลนโลหิตและร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยนำโลหิตที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ และผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

โดยมีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 122 คน ผ่านการคัดกรอง 105 คน ได้โลหิตบริจาครวมจำนวนโลหิต 155 หน่วย และได้จำนวนโลหิต 44,250 ซี.ซี.

นอกจากนี้ยังได้มอบถุงผ้า สำหรับใส่ยา จำนวน 500 ใบ ให้กับแผนกจ่ายยา ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใส่สิ่งของต่างๆได้อีกด้วยยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.